Hoppa till sidans innehåll

Regler


Uppdaterad 2021-09-06

 

Laginformation

Information lagledare: Respektive lagledare är ansvarig för att lagets kontaktuppgifter stämmer och hålls uppdaterade. I regel informeras lagledarna via e-post från Korpens och serieadministratörens sida, och därför är det viktigt att lagledarna har en aktuell mejladress som bör läsas ofta.

Vid undantag eller brådskande enskilda ärenden kan Korpen att behöva kontakta lagledare på telefon. Korpen och serieadministratören bistår med seriens kontaktuppgifter till alla lagledare.

Matchflytt: Korpen Huddinge-Botkyrka kan inte hjälpa till med matchflytt under säsongen. Om ett lag önskar flytta en match så kontaktar ni andra lag i serien och byter speltider med varandra. Detta informeras i sin tur till serieadministratör.

WO-regler: Om ert lag inte kan spela en match och blir tvungna att lämna walkover (WO) så är det lagets ansvar att informera motståndarlag, domare och serieadministratör - senast 48 h innan söndagsmatch.

Vid varje WO dras 400 kr från den inbetalda WO-potten. Lämnar laget WO en andra gång så dras det ytterligare 400 kr. Efter 2 WO-matcher utesluts laget från serien och resultat annulleras. Om ett lag lämnar WO utan att meddela motståndare, domare och Korpen Huddinge-Botkyrka så dras hela potten direkt och laget får en ny faktura/betalning på 800 kr.

WO-potten: I samband med anmälan betalar laget även in summan på 800 kr till WO-potten. Potten ligger kvar vid säsongens slut och sparas till nästkommande säsong. Mejla serieadministratör för att kontrollera er WO-pott från föregående säsong.

Domaravgift: 140 kr/lag och match. Betalas till domaren innan matchstart. Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen ändå spelas. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses, ett tips är att döma en halvlek var.

Medlemskap/Spelarregistrering: Alla spelare måste vara registrerade medlemmar i föreningen och ha ett giltigt medlemskap innan matchstart. Ändringar/tillägg av spelare får ske när som helst under pågående säsong men en ny spelare måste vara registrerad medlem innan han/hon får delta i match. Görs på föreningens medlemssida här.

Domarna och matchkontrollanter kan komma att fråga efter respektive spelares medlemskort innan matchstart. Medlemskortet är digitalt och kan uppvisas på smart telefon eller liknande enhet.

Kommer det till Korpens kännedom att en spelare som ej är registrerad medlem spelar match förlorar laget matchen med 0-5.

Försäkring: Samtliga registrerade medlemmar i Korpen Huddinge-Botkyrka är försäkrade. Läs mer om försäkringen här.


 

Regler

Spelregler finns tillgängliga för nedladdning (PDF) HÄR


Inledning
För att minska risken för skador inom rinkbandy vill vi uppmana alla lagledare och spelare

 • att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning, gymnastik och stretchövningar etc före match. Ordentligt uppvärmd minskar risken för skador och onödigt lidande.
 • att inte till vilket pris som helst försöka vinna en match. Motion och friskvård i gemenskap och att ha kul tillsammans är ju ändå det väsentligaste i Korpens verksamhet. Ett balanserat humör och trivsel på planen minskar också risken för skador.

§ 1 Spelplanen
Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

§ 2 Utrustning
Lagen skall ha en från varandra skiljaktig dräkt. Utespelarnas tröjor ska vara numrerade.
Hemmalaget skall hålla/medtaga minst 3 av Svenska Bandyförbundet godkända matchbollar. 

Om domaren bedömer dräktfärgerna för likartade skall bortalaget byta dräkt. Målvakten skall ha avvikande tröjfärg.

Lagkapten skall bära armbindel.

Obligatoriska skydd
Godkänd hjälm, halsskydd samt godkänt munskydd eller tandskydd, är obligatorisk för samtliga spelare på isen. Hjälmens hakrem skall knäppas samman med hjälmen. Visir eller galler kan användas, vilket Korpen starkt uppmanar till - olyckor förekommer. 

Valfria skydd
Utespelarnas valfria skydd skall vara under matchdräkten, t.ex. armbågsskydd och benskydd. En spelare får inte bära någon form av föremål som kan vara farlig för sig själv och övriga spelare.

Målvakt
Ansiktsskydd är för målvakten obligatorisk. Målvaktens utrustning ska vara uteslutande av kroppsskyddande karaktär och får inte innefatta delar som är avsedda att täcka målet. Bandymålvaktsskydd är standard. Om hockeymålvaktsskydd används gäller att dessa ej får vara större än 30,5 cm breda och 80 cm höga när de sitter på. Målvaktshandske får ej vara försedd med "simhud" mellan fingrarna för att förstora en normal bandymålvaktshandske. Målvakten får ej använda klubba.

Klubban
Klubban skall vara godkänd av Svenska Bandyförbundet och ha en längd av max 110 cm från klubbspets till klubbända och med ovalt skaft. Även klubba med rektangulärt skaft godkännes, med en längd av max 119 cm från klubbspets till klubbända. Klubban får ej vara hookad.

§ 3 Speltid och avslag
Speltiden för en match bestäms av arrangören.

Hemmalaget väljer sida och börjar med avslag. Avslag utföres på domarens signal från mittpunkten och avslaget får göras åt vilket håll som helst.

Spelare skall vid avslaget stå på egen planhalva och får inte överskrida mittlinjen förrän bollen satts i spel. Motståndarlagets spelare skall stå utanför mittcirkeln på motsatt planhalva. Den som utför avslaget får inte spela bollen på nytt förrän den berörts av annan spelare. Felaktigt avslag görs om. Mål kan inte göras direkt på avslag. Boll måste vidröra annan spelare för giltigt mål. 


§ 4 Spelare
Laget skall bestå av 1 målvakt och 5 utespelare. Minimum antal spelare för att starta matchen är 4 spelare varav 1 målvakt. Matchen bryts om antalet spelare på planen i ett lag blir färre än 3 varav en målvakt.

Det är tillåtet att låna in spelare upp till fullt lag. Lån från lag i samma serie måste godkännas av motståndarlaget.

Spelarbyte får ske under spelets gång och skall ske vid avbytarbåset. Spelare som skall utbytas måste lämna isen innan avbytare träder in på isen.

Spelarregistrering görs av enskild spelare på www.korpenhb.se/medlem. Enskild spelares medlemskap skall vara betalt och aktivt över hela säsongen inkl. slutspel. Lagledare bjuder in enskilda spelare till registrerat lag för att få tillgång till lagsida och vara spelklar för match.

Det finns ingen övre gräns för antal spelare i truppen. Ändringar/tillägg av spelare får ske när som helst under pågående säsong men en ny spelare måste vara registrerad innan han/hon får delta i match. Kommer det till Korpens kännedom att en spelare som ej är registrerad och/eller medlem spelar match förlorar laget matchen med 0-5.


§ 5 Domare
Domaren skall vara klädd i traditionell domarjacka samt bära hjälm. Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses, ett tips är att döma en halvlek var.

Domaren skall stävja allt ojuste spel. Denne kan under matchen förebygga missförstånd genom att med tecken eller andra anvisningar ange arten av beivrad förseelse. Spelare som visar tendens till farligt spel eller osportsligt uppträdande skall tillrättavisas på ett bestämt och behärskat sätt.

Domaren skall undvika diskussioner och tvister med spelare, lagledare eller funktionärer. Endast lagkapten med armbindel äger rätt att konferera med domaren om domaren bedömer det som nödvändigt.

Domaren skall inte onödigt fördröja frislag. Om domaren anser det lämpligt kan denne omedelbart blåsa dubbelsignal som tecken på att spelet kan återupptas så snabbt som möjligt.

Frislag bör inte dömas om det felande laget gynnas av spelavbrott. Vid svårare skador har domaren rätt att avbryta match.

Domaren får också före en match neka spelare att delta om denne uppträder på ett för motionsidrotten icke hedrande sätt. Laget får vid sådant tillfälle sätta in en annan spelare i laget.

Till god sed hör att domare och spelare tackar varandra efter matchen.


§ 6 Spel på bollen
Klubban skall vara på isen när en spelare föser, ger riktning åt eller för med sig bollen. Slag eller försök till slag är förbjudet. Bollen får stoppas/styras med klubban under knähöjd, skridsko (ej lyftad) eller kroppen (om spelaren står på isen).

Det är tillåtet att med skridskon sparka bollen till egen klubba eller medspelare. Boll som är inom målområdet får spelas med klubba.

§ 7 Spel mot motståndare
Det är tillåtet att tränga eller hindra en motspelare som har bollen eller då bollen är inom spelhåll (ett skridskoskär). Tackling eller våldsam undanträngning är däremot förbjuden. När bollen är utom spelhåll får motspelare inte hindras eller angripas.

Det är förbjudet att sparka, sätta krokben för, knuffa samt med hand eller klubba slå och hindra en motspelare. Det är också förbjudet att slå på, låsa eller trycka ner motståndarens klubba eller på annat sätt hindra spelaren att använda den.

§ 8 Målvaktens spel
Målvakten får inom eget straffområde använda skridskor eller valfri kroppsdel för att stoppa bollen.

Målvakten får kasta, sparka samt hålla bollen (dock max 5 sekunder).

Om målvakten inte kan befria sig från bollen skall domaren stoppa spelet och döma tekning på förlängda mållinjen. Målvakten får inte utföra straffslag.

Om boll fastnar på målburen döms målvaktens boll.

Byte av målvakt får endast ske vid skada eller vid sidbyte. Domaren skall underrättas om målvaktsbyte. Utkast från målvakt får ej gå direkt i mål. ( >målvaktens boll.)

§ 9 Godkännande av mål
Mål döms när bollen rätt spelad till sin helhet passerat mållinjen inom målburen. Mål skall också godkännas om någon i det försvarande laget förpassar bollen i egen målbur på ett annars regelvidrigt sätt, t.ex. genom spark eller slag med klubba.

Om målburen flyttas äger domaren rätt att godkänna mål om bollen enligt domarens bedömning passerat mållinjen innanför målburens ursprungliga/rätta läge.

§ 10 Tekning
Tekning utföres på följande sätt:
Bollen placeras på isen och en spelare från vardera laget står mittemot varandra med klubban på var sin sida om bollen. Spelet igångsättes när domaren blåser.
Tekning döms:

 • när bollen fastnat i skyddsnät ovanför sargen, (tekningen utföres på den förlängda mållinjen)
 • när bollen spelats över sargen och domaren inte kan avgöra vem som slagit ut den, (tekningen utföres vid den plats bollen lämnade banan)
 • när bollen är ofrivilligt låst av utespelare i försvars eller anfallszon - Tekning utföres minst 3 meter från målburen på den förlängda mållinjen.
 • när bollen är ofrivilligt låst av utespelare i neutral zon (tekningen utföres vid den plats bollen blev låst).
 • när bollen träffar domaren och leder till avgörande fördel (bedöms som given målchans). 

Tekning döms också vid skada på spelare eller när något annat inträffat som inte föranleder fri- eller straffslag.

§ 11 Frislag
Frislag döms vid regelbrott som inte föranleder tekning eller straffslag.

 • Vid förseelse, av försvarande lag, inom straffområdet utförs frislaget från närmaste röda punkt.
 • Vid förseelse, av anfallande lag , inom straffområdet utförs frislaget från den plats förseelsen inträffade.
 • Vid förseelse i mittzonen utförs frislaget från den plats förseelsen inträffade.
 • Vid förseelse vid sargen utförs frislaget på en punkt inte närmare sargen än 1 meter.

Vid frislag skall motspelaren stå utanför cirkeln eller minst 5 meter från bollen.

Bollen skall ligga stilla när frislaget utföres. I annat fall görs frislaget om.

Vid frislag får bollen gå direkt i mål.

Den som utför frislaget har ingen skyldighet, däremot rättighet, att vänta tills motståndaren intagit rätt avstånd till bollen (se § 6 ang. slag)

§ 12 Straff
Straff döms för förseelser vid spel framför eget mål och där given målsituation föreligger.
Straffen slås som sk. "hockeystraff" från mittlinjen.

Endast straffläggaren och den försvarande målvakten får befinna sig på den planhalva straffen slås.

Målvakten skall stå på mållinjen tills bollen satts i rörelse. Bollen ska hela tiden föras framåt. Ingen retur.

Går bollen inte i mål blåser domaren av och spelet återupptas från förlängda mållinjen.

Vid förseelse som föranleder 2 min utvisning samt straffslag skall domaren döma antingen utvisning eller straffslag.

Vid förseelse som föranleder straffslag samt 5 min utvisning eller mer skall domaren döma både straffslag och utvisning.  

Speltiden skall vid behov utsträckas för utförande av straffslag (se § 6 ang. slag). 


§ 13 Otillåtet spel - Åtgärd
Det är otillåtet att:

 • avsiktligt stoppa bollen med hand, huvud, lyft skridsko eller klubba ovanför knähöjd – Frislag
 • spela knästående, sittande eller liggande – Frislag
 • kasta sig på isen för att stoppa bollen eller motspelare – Frislag
 • slå på, lyfta eller sparka motståndarens klubba – Frislag
 • spela med avslagen/trasig (avslagen/trasig klubba skall plockas upp av spelaren och bytas vid avbytarbåset) - Frislag

Sker ovanstående förseelser vid spel framför eget mål och där given målsituation föreligger, döms straffslag.

 • avsiktligt sparka bollen i mål – Frislag
 • låsa bollen vid sargen - Frislag (Om domaren har svårt att avgöra vem som felat döms tekning)
 • för anfallande lags spelare stå i försvarande lags målområde – Frislag
 • när målvakten fångat bollen, studsa eller lägga den på isen och ta upp den igen – Frislag
 • bollen, vid utkast från målvakten, passerar mittlinjen utan att först ha vidrört isen, sargen eller någon spelare - Frislag från den plats där bollen passerat mittlinjen
 • angripa målvakten inom dennes straffområde - Frislag

Frislag döms även:

 • när bollen spelas utanför sargen
 • när bollen erövrats av "felande" lag vid avvaktande utvisning enligt "fördelsregeln"
 • om anfallande spelare knuffar målburen ur sitt läge
 • om bollen träffar belysningsarmaturen eller spelas ovanför densamma
 • om den som utför ett frislag spelar bollen på nytt innan den berörts av annan spelare
 • spelare spelar med ej godkänd klubba

Om domaren bedömer en förseelse som grov kan även utvisning utdömas.

§ 14 Utvisning
Utvisning 2 minuter döms för följande förseelser:

 • upprepade ojusta (ej våldsamma eller farliga) angrepp på motspelare
 • slag på skridsko (tripping)
 • fasthållning
 • spel utan klubba
 • avsiktligt knuffa egen målbur ur sitt läge
 • om målvakten fångar bollen utanför sitt eget straffområde
 • avsiktligt spela bollen över sargen
 • felaktigt spelarbyte/för många spelare på planen
 • efter tidigare tillsägelse fördröjt motståndarlagets frislag, gjort sig av med avslagen klubba på felaktigt sätt, återinträtt i spelet utan reglementsenlig utrustning eller att målvakten studsat bollen i isen sedan denne fångat den.

Om domaren vid förseelse, som föranleder 2 minuters utvisning, tillämpar "fördelsregeln" skall denne sträcka ena armen rakt upp och därefter, vid avblåsningen, fälla den mot den spelare som skall utvisas. Om fördelen resulterar i mål upphävs utvisningen. Utvisad spelare kommer in vid mål. Har laget flera spelare utvisade kommer den först utvisade spelaren in. Gäller ej vid fem minuters utvisning.

Vid 2 minuters utvisning av målvakten avtjänas straffet av en utespelare.

 • spel med otillåten utrustning

Protest mot domslut kan ge 2 min, 2 + 5 min eller 5 min. Vid 2 + 5 min är 2 min lagstraff och 5 min personligt straff.

Utvisning 5 minuter döms för följande förseelser:

 • kastar klubba mot boll eller motspelare
 • tackling vid sargen
 • våldsamt eller farligt angrepp på motspelare genom t.ex. pååkning, ben- eller knätackling, obehärskat slag med klubba
 • protest mot domslut eller domarens åtgärder

Vid 5 minuters utvisning av målvakten avtjänar denne straffet själv och ersätts i målet av en utespelare. För att ej fördröja spelet lånar utespelaren endast målvaktshjälm och handskar.

"Fördelsregeln" gäller inte vid 5 minuters utvisning.

Matchstraff döms för följande förseelser:

 • brutalt angrepp på motståndare med t.ex. slag på armar, händer eller kroppen. Spelare som utvisas för resten av matchen, och domaren bedömer förseelsen som grov, skall spelare av domaren rapporteras till arrangören samtav stängas under pågående utredning i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
 • fortsatta protester mot domslut
 • missfirmande av domare, spelare, ledare, funktionärer eller åskådare
 • spelare som i matchen ådrar sig sin andra 5 minuters utvisning

Vid grova utvisningar måste spelarenifråga och/eller lagkaptenen kunna uppge spelarens namn och personnummer.Om så ej sker ska domaren bryta matchen och laget förlorar med 0-5. Laget är dessutom avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn kommer fram.

Utvisad (grov utvisning) spelare får ersättas efter 5 minuter. Den utvisade spelaren får ej vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen.

Matchstraff kan vara lindrigt eller grovt. Vid lindrigt matchstraff får spelaren inte spela mer under den pågående matchen plus nästkommande match. Vid grovt matchstraff lämnar domaren in en anmälan till påföljdskommittén och spelaren är avstängd tills beslut är taget i ärendet.

Ett lag kan drabbas av röda kort såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att anmäla händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.Om ett lag drar på sig upprepade grova utvisningar kan laget bestraffas med poängavdrag, böter eller uteslutning ur serien.

Matchen avbryts om ett lag på grund av flera samtidiga utvisningar har mindre än 3 spelare, inkl. målvakt, på banan.

§ 15 Störande moment
Domaren äger rätt att bryta matchen om endera lagets publik uppträder så störande, att det bedöms omöjligt att på ett korrekt sätt fullfölja matchen.

Ej felande lag tilldöms segern med aktuellt resultat eller med målsiffrorna 5-0 dvs. det mest fördelaktiga för vinnande lag.

§ 16 Walk Over
Vid lämnad WO döms det närvarande laget som segrare med målsiffrorna 5-0

§ 17 Övrigt
Domaren äger rätt att ej tillåta spel eller avbryta pågående match om isens kvalitet är så dålig att ökad risk för skada finns.

Lagen bör se till att "första förband" finns tillgängligt. Kylpåse eller motsvarande bör finnas tillhands om skada inträffar och där nedkylning kan bidra till minskad blödning.

Vid allvarlig skada, som föranlett läkarbesök, skall den skadade snarast kontakta arrangören för anmälan av idrottsskada.

Uppdaterad: 26 JUN 2019 16:44 Skribent: Jens Johansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpförening Huddinge-Botkyrka - Korpen
Rotemannavägen 10
14557 Norsborg

Kontakt:
Tel: 08299622
E-post: This is a mailto link

Se all info